Miejscowość Robakowo [rok 2013]

Inwestycja polegająca na zabudowie bliźniaczej w miejscowości Robakowo składająca się z 48 domów na terenie zamkniętym z własną infrastrukturą osiedlową jak miejsca postojowe, chodniki, miejsca na rekreację oraz częścią usługową przed osiedlem.

Miejscowość Robakowo
[rok 2013]

Inwestycja polegająca na zabudowie bliźniaczej w miejscowości Robakowo składająca się z 48 domów na terenie zamkniętym z własną infrastrukturą osiedlową jak miejsca postojowe, chodniki, miejsca na rekreację oraz częścią usługową przed osiedlem.

Miejscowość Dachowa [rok 2015]

Jedną z kolejnych zrealizowanych inwestycji z dbałością o środowisko oraz niskie koszty utrzymania zostało osiedle składające się z 42 domów w zabudowie szeregowej w miejscowości Dachowa. Domy zostały oddane w 2015 roku w ręce mieszkańców wraz z infrastrukturą osiedlową taką jak boisko do siatkówki plażowej, boisko do piłki nożnej oraz koszykówki, miejscem na ognisko i placem zabaw. Zastosowane rozwiązania jak wentylacja mechaniczna oraz dobra izolacja pozwoliły znacząco obniżyć koszty utrzymania domu.

Miejscowość Dachowa [rok 2015]

Jedną z kolejnych zrealizowanych inwestycji z dbałością o środowisko oraz niskie koszty utrzymania zostało osiedle składające się z 42 domów w zabudowie szeregowej w miejscowości Dachowa. Domy zostały oddane w 2015 roku w ręce mieszkańców wraz z infrastrukturą osiedlową taką jak boisko do siatkówki plażowej, boisko do piłki nożnej oraz koszykówki, miejscem na ognisko i placem zabaw. Zastosowane rozwiązania jak wentylacja mechaniczna oraz dobra izolacja pozwoliły znacząco obniżyć koszty utrzymania domu.

Miejscowość Dachowa [rok 2017]

W związku z pozytywnym przyjęciem pierwszego etapu podjęliśmy decyzję o kontynuacji projektu. Etap liczący 60 domów w zabudowie szeregowej powstał w ponad rok i został kosmetycznie zmieniony pod względem powiększenia metrażu oraz zastosowanych technologi. Po raz kolejny inwestycja polegała na wybudowaniu komfortowego osiedla na terenie zamkniętym z własnym miejscem na rekreację.

Miejscowość Dachowa [rok 2017]

W związku z pozytywnym przyjęciem pierwszego etapu podjęliśmy decyzję o kontynuacji projektu. Etap liczący 60 domów w zabudowie szeregowej powstał w ponad rok i został kosmetycznie zmieniony pod względem powiększenia metrażu oraz zastosowanych technologi. Po raz kolejny inwestycja polegała na wybudowaniu komfortowego osiedla na terenie zamkniętym z własnym miejscem na rekreację.

Miejscowość Dachowa [rok 2018]

Przedsięwzięcie polegające na 38 domach w zabudowie bliźniaczej z większymi niż dotychczas działkami, ale w sprawdzonym wcześniej układzie funkcjonalnym wewnątrz. Po raz kolejny inwestycja została bardzo miło przyjęta przez przyszłych właścicieli i już na ponad pół roku przed oddaniem kluczy wszystkie domy zostały zarezerwowane.

Miejscowość Dachowa [rok 2018]

Przedsięwzięcie polegające na 38 domach w zabudowie bliźniaczej z większymi niż dotychczas działkami, ale w sprawdzonym wcześniej układzie funkcjonalnym wewnątrz. Po raz kolejny inwestycja została bardzo miło przyjęta przez przyszłych właścicieli i już na ponad pół roku przed oddaniem kluczy wszystkie domy zostały zarezerwowane.